[1]
B. . Manyś, „Uczeń w szeregach rzemieślniczych. System edukacyjny i wychowawczy chłopców w wileńskich cechach w dobie wczesnonowożytnej w świetle statutów cechowych”, 10.14746/bhw, nr 40, s. 7–23, cze. 2019.