[1]
K. . Sijka, „«Jak żyć po czymś takim w Polsce?» Edukacyjne walory podróży na przykładzie Dziennika podróży do Italii i Szwajcarii z lat 1815–1816 Rozalii Dunin-Borkowskiej”, 10.14746/bhw, nr 43, s. 27–44, wrz. 2020.