[1]
N. Pawlicka, „Dążenia kobiet do dostępu do edukacji akademickiej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku”, 10.14746/bhw, t. 46, s. 129–150, wrz. 2023.