[1]
M. Łapot, „Twórcy polskiej historii oświaty i wychowania w latach 1945–2021. Kraków 30.03.2022 – 31.03.2022 r. – sprawozdanie z konferencji”, 10.14746/bhw, t. 46, s. 197–200, wrz. 2023.