Gumuła, T. „Konferencja Naukowa «Historia Wychowania Na przełomie XX I XXI Wieku. Kontynuacje I Nowe wyzwania», Kielce 7–8 Marca 2016 R”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 34, październik 2016, s. 225-7, doi:10.14746/bhw.2016.34.17.