Wróblewska, Urszula. „Gromadzenie I Ochrona źródeł Szkolnych”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 37, grudzień 2017, s. 37-52, doi:10.14746/bhw.2017.37.3.