Głowacka-Sobiech, Edyta. „Z Badań Nad Tradycją Polskiej Pedagogiki. Indywidualizm – Edukacja – Kolektywizm, Pod Red. E. Magiery, T. I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego «Minerwa», Szczecin 2015, Ss. 172”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 34, czerwiec 2016, s. 145-7, doi:10.14746/bhw.2016.34.11.