Kwiecień, M. „«Salve Lux Post tenebras» Historia Instytucji oświatowych W Budynku Dawnego Gimnazjum św. Elżbiety Przy Ulicy Dawida We Wrocławiu, Pod Red. Jolanty SzablickiejŻak I Agnieszki Gryglewskiej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 34, grudzień 2016, s. 147-51, doi:10.14746/bhw.2016.34.12.