Magiera, Elżbieta. „Profesor Lucyna Turek-Kwiatkowska (1925–2017). Szczeciński Archiwista I Historyk”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 36, październik 2017, s. 157-74, doi:10.14746/bhw.2017.36.11.