Nowicki, M. „Edukacyjne Dziedzictwo Reformacji – W 500. Rocznicę wystąpienia Marcina Lutra”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 36, październik 2017, s. 141-6, doi:10.14746/bhw.2017.36.9.