Kabacińska-Łuczak, K., i K. Ratajczak. „Dziecko chłopskie W Czasie Profanum – Konteksty Edukacyjne (średniowiecze – Epoka nowożytna)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 36, październik 2017, s. 7-32, doi:10.14746/bhw.2017.36.1.