Zormanová, L. „Polish National School System in Teschen Silesia in 17th–19th Centuries”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 36, październik 2017, s. 33-42, doi:10.14746/bhw.2017.36.2.