Nitecka Walerych, A. „Jean Jacques Rousseau I Jędrzej Śniadecki O Fizycznym Wychowaniu Dzieci”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 35, październik 2016, s. 7-22, doi:10.14746/BHW.2016.35.1.