Markowska, J., i M. Nowicki. „Sprawozdanie Z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historii Kultury I Edukacji Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM W Roku Akademickim 2015/2016”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 35, październik 2016, s. 231-2, doi:10.14746/BHW.2016.35.12.