Hellwig, Jan. „Franciszek Glura, Z dziejów Szkolnictwa I oświaty W gostyńskiem, Gostyń 1993, Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 2, styczeń 1995, s. 39-40, doi:10.14746/bhw.1995.2.10.