Walczak, Anna. „Sławomir Sztobryn, Filozofia Wychowania Sergiusza Hessena, Łódź 1994, Uniwersytet Łódzki”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 2, styczeń 1995, s. 44-48, doi:10.14746/bhw.1995.2.13.