Redakcja, R. „Zapowiedzi”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 1, styczeń 1994, s. 21, doi:10.14746/bhw.1994.1.10.