Janke, A. W. „Krzysztof Jakubiak, Współdziałanie Rodziny I szkoły W Pedagogice II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997, Ss. 302”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 5/6, styczeń 1997, s. 72-74, doi:10.14746/bhw.1997.5.6.13.