Leppert, R. „Pedagogika ogólna. Tradycja — teraźniejszość — Nowe Wyzwania (materiały pokonferencyjne), Red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, Ss. 329”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 5/6, styczeń 1997, s. 75-79, doi:10.14746/bhw.1997.5.6.15.