Jakubiak, K. „Historyczne źródła Wybranych Ofert Edukacyjnych W Polsce współczesnej. Materiały Z Konferencji Naukowej Nt. «Teoretyczne I Praktyczne Oferty Edukacyjne We współczesnej Pedagogice I Ich źródła historyczne», D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska, W. Łusz- Czuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, Ss. 154”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 5/6, styczeń 1997, s. 89-91, doi:10.14746/bhw.1997.5.6.27.