Hellwig, Jan. „Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education. XXXII, 1996, 3”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 5/6, styczeń 1997, s. 93, doi:10.14746/bhw.1997.5.6.29.