Popiołek, Bożena. „«Za małego Wieku nauczyłam się. » - różne Drogi kształcenia Kobiet W Epoce Saskiej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8, wrzesień 1998, s. 5-10, doi:10.14746/bhw.1998.7.8.1.