Witkowska-Urban, E. „Jan Ryszard Błachnio, Poglądy Filozoficzne Eleonory Ziemięckiej Na Tle sporów Ideowych połowy XIX Wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP W Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, Ss. 258”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8, wrzesień 1998, s. 41-43, doi:10.14746/bhw.1998.7.8.8.