Hellwig, J. „Profesor Bogdan Suchodolski - Uczony, Filozof, człowiek Widziany Z Perspektywy przełomu wieków (Sesja Naukowa (15 - 16.XQ.1994)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 2, styczeń 1995, s. 61-61, doi:10.14746/bhw.1995.2.19.