Król, J. „Zapomniani Pedagodzy Lat międzywojennych, Pod Red. Danuty Koźmian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, Ss. 204”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8, wrzesień 1998, s. 55-57, doi:10.14746/bhw.1998.7.8.16.