Gulczyńska, J. „Jolanta Szablicka-Żak, Szkolnictwo I oświata W Pracach Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, Ss. 200”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8, wrzesień 1998, s. 64-65, doi:10.14746/bhw.1998.7.8.23.