Głowacka, Edyta, i Justyna Gulczyńska. „Stanisław Kot - Uczony I Polityk”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8, wrzesień 1998, s. 72-73, doi:10.14746/bhw.1998.7.8.26.