Hellwig, Jan. „Uroczystość Rocznicowa W Radziejowicach”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8, wrzesień 1998, s. 73-74, doi:10.14746/bhw.1998.7.8.27.