Jamrożek, Wiesław. „W Rocznicę Wydarzeń wrzesińskich I strajków Szkolnych W Zaborze Pruskim”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 3/4, styczeń 1996, s. 35-37, doi:10.14746/bhw.1996.3.4.5.