Redakcja, . „Zapowiedzi”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 7/8, wrzesień 1998, s. 80, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/16871.