Grzybowski, Przemysław. „Denizard Rivail - niezwykły Uczeń Pestalozziego”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 5-12, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.1.