Dybiec, J. „Profesor Kamilla Mrozowska”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 39-42, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.7.