Kuczyńska, Ewa. „Michał Dobrynin, Polsza: Istorija Obszczeobrazowatelnoj szkoły I Pedagogiczeskoj myśli (S Pierioda Christianizacji Do 1939 goda), Brześć 1997, Wydawnictwo S. Ławrowa, ss.144”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 43-44, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.8.