Hellwig, Jan. „Tadeusz Jałmużna, Łódzkie Czasopisma Szkolne W Latach międzywojennych, Łódź 1998, Ss. 124”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 46, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.10.