Hellwig, Jan. „Rozumienie I Zrozumienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy W Systemie oświatowo- Wychowawczym, Red. J. Podgórski, Opole-Głucholazy 1998, Ss. 597”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 61-62, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.16.