Szulakiewicz, W. „Słownik pedagogów Polskich, Pod Red. Wandy Bobrowskiej-Nowak I Danuty Dryndy, Katowice 1998, Ss. 243”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 62-63, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.17.