Hellwig, Jan. „Yitae Scholasticae. The Yournal of Educational Biography, Tom 17, 1998, Nr 2”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 65-66, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.22.