Jakubiak, Krzysztof. „Jędrzej Sobczak, «Nowe wychowanie» W Polskiej Pedagogice Okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Wydawnictwo Uczelniane WSP W Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, Ss. 446”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 66, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.23.