Ratajczak, Krzysztof. „III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny (Poznań 21-23 września 1998)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 73-74, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.26.