Sztobryn, Sławomir. „Władysława Szulakiewicz, Władysław Seredyński. Studium Z dziejów Pedagogiki Galicyjskiej, Rzeszów 1995, As. 166”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 3/4, styczeń 1996, s. 54-57, doi:10.14746/bhw.1996.3.4.11.