Ossowska, A. „Rodzina W społeczeństwach Antycznych I Wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, Prawo, Epigrafika, Sztuka, Red. J. JundziU, Bydgoszcz 1995, Wydawnictwo WSP, Ss. 346”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 3/4, styczeń 1996, s. 61-62, doi:10.14746/bhw.1996.3.4.16.