Ossowska, Aldona. „Studia Pedagogiczne. Z dziejów życia I Wychowania W Rodzinie, Z. 28, Red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1996, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Ss. 182”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 3/4, styczeń 1996, s. 63-64, doi:10.14746/bhw.1996.3.4.18.