Hellwig, Jan. „Spotkanie Naukowe historyków Wychowania Przedszkolnego Bamberg (RFN) 9-12.09.1995 R”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 3/4, styczeń 1996, s. 71-72, doi:10.14746/bhw.1996.3.4.23.