Hellwig, J. „Historia Wychowania W poznańskim ośrodku Naukowym”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 1, styczeń 1994, s. 13-14, doi:10.14746/bhw.1994.1.4.