Kahl, Edyta. „Polityka oświatowa władz W Procesie Instalowania Nowego ładu społecznego (1944–1948)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 27, styczeń 2011, s. 33-50, doi:10.14746/bhw.2011.27.3.