Taraszkiewicz, J. „Miejsce Nauczania Historii W Pijarskich Profesoriach Rzeczypospolitej W XVIII Wieku”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 27, styczeń 2011, s. 51-58, doi:10.14746/bhw.2011.27.4.