Falkowska, J. „Joanna Sosnowska, Działalność Socjalna I opiekuńczo-Wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, Ss. 546”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 27, styczeń 2011, s. 189-91, doi:10.14746/bhw.2011.27.18.