., . „Kronika Towarzystwa Historii Edukacji”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 27, styczeń 2011, s. 285-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17209.