Wolter, E. „Wychowanie Do Ochrony Przyrody W twórczości Drugiej Rzeczypospolitej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 28, styczeń 2012, s. 65-78, doi:10.14746/bhw.2012.28.5.