Knocińska, A. „Tradycje Zinstytucjonalizowanego Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego W Wielkopolsce Przed Rokiem 1945”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 28, styczeń 2012, s. 121-8, doi:10.14746/bhw.2012.28.9.